Konkurs literacko-plastyczny

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

zaprasza Młodych Czytelników

do udziału

w

Konkursie Literacko – Plastycznym
Książka, to butelka, rzucona na pełnym morzu”- podróże literackie przez krainę wyobraźni

Jeśli w czasie tegorocznych wakacji przeczytałeś lub przeczytał ci ktoś dorosły książkę, która na długo zapadła ci w pamięci i poruszyła twoją bujną wyobraźnię, a może chciałbyś by inaczej potoczyły się losy bohaterów lub może masz pomysł na swoją historię, pełną fantazji, bo przecież w Twojej opowieści wszystko jest możliwe – to ten konkurs jest dla Ciebie!

W konkursie mogą uczestniczyć przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych - mieszkańcy Krakowa w czterech grupach wiekowych:

* przedszkolaki
* uczniowie ze szkoły podstawowej, klasy od 1 do 2
* uczniowie ze szkoły podstawowej, klasy od 3 do 4
* uczniowie ze szkoły podstawowej, klasy od 5 do 6

Składane mogą być:

* prace plastyczne – ( wszystkie grupy wiekowe)
* prace literackie: poezja lub proza - (uczniowie z klas 3-4 i 5-6 szkoły podstawowej)

Ostateczny termin składania prac upływa dnia 13.10.2014 r.

Regulamin konkursu jest dostępny:

 * w Internecie pod adresem: www.sbpkrakow.pl,
 * w siedzibach Organizatora: Bibliotece Głównej przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie i we wszystkich filiach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej.

 

REGULAMIN

Konkursu Literacko – Plastycznego

Książka, to butelka, rzucona na pełnym morzu”- podróże literackie przez krainę wyobraźni

§1

Organizatorem Konkursu jest Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie.

§2

W Konkursie mogą uczestniczyć: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - przedszkolaki i uczniowie krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych.W konkursie biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane.

§3

Uczestnicy Konkursu w czterech grupach wiekowych:

* w wieku przedszkolnym
* uczniowie ze szkoły podstawowej, klasy od 1 do 2
* uczniowie ze szkoły podstawowej, klasy od 3 do 4
* uczniowie ze szkoły podstawowej, klasy od 5 do 6

składają prace konkursowe w następujących kategoriach:

1. kategoria - praca plastyczna (wszystkie grupy wiekowe)

2. kategoria - literacka – poezja i proza (uczniowie z klas 3-4 i 5-6 szkoły podstawowej)

§4

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie utworu literackiego, zainspirowanego przeczytaną książką lub będącą ilustracją do niej.

§5

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną, własną pracę w jednej kategorii. Wykluczone są prace zbiorowe.

§6

1. Prace literackie należy przesłać w formie maszynopisu. Organizatorzy będą wdzięczni za przesłanie tekstu również poczta elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w pliku tekstowym.

2. Prace literackie nie mogą być dłuższe niż dwie strony (A-4) maszynopisu.

3. Prace plastyczne muszą być w formacie nie mniejszym niż A-4, mogą to być prace przy wykorzystaniu technik: rysunku, malarstwa, kolażu i innych.

4. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie utwory, które nie były wcześniej publikowane i będą nawiązywać do tematu konkursu.

5. Prace winny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, a dokładne dane, czyli: informacją o wieku uczestnika i telefon kontaktowy, e-mail, informacją o numerze i adresie szkoły lub przedszkola należy podać wypełniając Załączniki do Regulaminu).

6. W załączniku do Regulaminu Konkursu należy podać, także informację o autorze i tytule książki, która zainspirowała uczestnika konkursu do stworzenia własnej pracy (plastycznej lub literackiej).

7. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że jest jej autorem i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób.

8. Do prac powinno zostać dołączone oświadczenie rodziców ich autorów lub prawnych opiekunów lub opiekuna ze szkoły (nauczyciela) zawierające zgodę na udział dziecka w konkursie.

9. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

10. Uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni na finał konkursu oraz powiadomieni o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

11. Organizator - Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie zastrzega sobie możliwość publikowania nagrodzonych prac na stronie internetowej i w wydawanym KWARTALNIKU.

§7

Przebieg konkursu:

1. Konkurs zostaje ogłoszony na stronie domowej Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – www.sbpkrakow.pl i na plakatach dostarczonych do przedszkoli i szkół.

2. Ostateczny termin składania prac upływa dnia 13.10.2014 roku,

3. Prace konkursowe należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 w sekretariacie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Masarskiej 14, lub przesłać tradycyjną pocztą na adres: Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie; ul. Masarska 14, 31-539 Kraków. Ponadto prace można składać w każdej filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w godzinach ich otwarcia (adresy i godziny otwarcia dostępne na stronie www.sbpkrakow.pl)

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z końcem października 2014 roku,

5. Uroczyste ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych wraz z wernisażem nastąpi pod koniec października 2014 roku, po wcześniejszym zawiadomieniu laureatów konkursu,

6. Wyniki konkursu zostaną, także ogłoszone na stronach internetowych organizatora: www.sbpkrakow.pl,

§8

Regulamin konkursu jest dostępny:

1. Na stronie internetowej: www.sbpkrakow.pl

2. W Bibliotece Głównej przy ul. Masarskiej 14 w Krakowie i we wszystkich filiach Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej

§9

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku także pod następującymi numerami telefonów:

tel. 12-431-00-68 lub 12-423-22-15 w godzinach 8.00 do 15.00

§10

1. Jury Konkursu wyłoni trzy zwycięskie prace w każdej grupie wiekowej, w dwóch kategoriach.

2. Organizatorzy przewidują, także wyróżnienia dla najlepszych prac.

§11

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

§12

Prace zgłoszone do Konkursu będzie można odebrać po zamknięciu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac od organizatorów – 30.12.2014 r.

§13

O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Jury Konkursowe.

Kraków, 4 września 2014 r.

Do pobrania - Załącznik w formacie doc do Regulaminu konkursu

Do pobrania - Załącznik w formacie pdf do Regulaminu konkursu